Pressmeddelande

Norska Nordito AS och danska PBS Holding A/S har skrivit under en avsiktsförklaring om att fusionera företagen under det första kvartalet 2010. Syftet med fusionen är att bli en ledande nordeuropeisk leverantör av betalningskort, betalnings- och informationslösningar. Det nya företaget kommer att rusta sig för att möta utmaningarna på marknaden genom att leverera konkurrenskraftiga och innovativa lösningar och tjänster i världsklass.

Nordito AS och PBS Holding A/S äger BBS, Teller och PBS, som är tre ledande nordiska företag inom betalningskort, betalnings- och informationslösningar.

PBS styrelseordförande, Peter Lybecker, Nordea Bank Danmark, säger: ”För att fortsätta vara konkurrenskraftiga och innovativa är det absolut nödvändigt att företag i kort- och betalningsbranschen konsoliderar sig. PBS och BBS samarbetar redan genom NETS (Northern European Transaction Services), och PBS har även kontor i Sverige, Norge och Estland. Genom att kombinera kompetenserna i de tre företagen blir vi en ännu mer attraktiv och konkurrenskraftig leverantör och samarbetspartner inom betalningstjänster.”

Norditos styrelseordförande Rune Fjeldstad, DnB NOR, säger: ”Betalnings- och informationsbranschen är i ständig förändring. Marknadens drivkrafter är teknologiska framsteg, juridiska ramar och förändringar av vad kunderna prioriterar. Fusionen ger alla involverade parter en fantastisk möjlighet att vidareutveckla sin position på den internationella marknaden.”

Syftet är att skapa en innovativ och attraktiv internationell arbetsplats med över 2 200 högt kvalificerade medarbetare i fem länder.

Förutom att bli en attraktiv partner för europeiska finansiella institutioner och företag, blir det nya företaget också en starkare partner för befintliga kunder i och med att den kommer att kunna stötta deras verksamhet, både nationellt och på den nordiska och europeiska marknaden. Företaget kommer även i fortsättningen att fungera som nav för den gemensamma utvecklingen av betalningsinfrastrukturen i både Danmark och Norge.

Överordnad organisationsstruktur
I samband med undertecknandet av avsiktsförklaringen kom Nordito AS och PBS Holding A/S överens om följande viktiga punkter för det nya företaget:

* Styrelseordförande blir Peter Lybecker, Nordea Bank Danmark och
Vice ordförande blir Terje Vareberg, SpareBank 1 SR-Bank

* Ledningen (VD och vice VD) kommer att bestå av VD, Rune Fjeldstad, DnB NOR, och
Vice VD, Flemming L. Jensen (nuvarende VD på PBS)

* Huvudkontoret kommer att ligga i Köpenhamn, med starka kompetens- och affärscentrum i Oslo och lokala kontor i Stockholm, Helsingfors och Tallinn.

* Det nya företagets affärsområden blir:
o Cards
o Payments
o Financial Acquiring
o Merchant Solutions
o eSecurity

Tidigare på dagen informerades alla medarbetare om fusionen. Planen är att skriva under det slutliga fusionsavtalet före utgången av 2009.

Ytterligare information
Frågor till PBS eller PBS:s styrelseordförande, Peter Lybecker, kan ställas till
Chresten Heide-Anderson, presschef på PBS, tel.: + 45 44 89 26 25.
Frågor till Nordito eller Norditos styrelseordförande, Rune Fjeldstad, kan ställas till
Stein-Arne Tjore, informations- och marknadschef på BBS, tel.: + 47 22 89 80 72.

Om PBS A/S
PBS A/S är en ledande fullserviceleverantör av elektroniska betalningslösningar. Företagets primära verksamhetsområde är betalningskort, betalnings- och informationslösningar. PBS erbjuder en av världens mest avancerade och framtidssäkrade betalningsplattformar och levererar unika betalningslösningar till företag med verksamhet i Europa. PBS A/S är det femte största kortföretaget och den åttonde största kortinlösaren. PBS A/S har 930 medarbetare och kontor i Danmark, Sverige och Norge. Företaget ägs av ett antal danska banker och Danmarks Nationalbank. 2008 hade PBS-koncernen en omsättning på 2,5 miljarder danska kronor.

Om Nordito
Nordito AS är ett finansiellt holdingbolag, som ägs av norska banker, med BBS och Teller som dotterbolag. De största aktieägarna i Nordito är DnB NOR ASA, Nordea Bank Norge ASA, Fokus Bank, banker i SpareBank 1-alliansen och sparbanker i Terra-Gruppen. Nordito AS grundades 2007.

Om BBS AS
BBS ägs av Nordito AS och är en ledande leverantör av elektronisk säkerhet och betalnings- och informationstjänster. BBS grundades 1972 och har sedan dess framgångsrikt levererat många effektiva betalningstjänster av nationellt avgörande betydelse för Norge. 2008 hade BBS en omsättning på 1,7 miljarder norska kronor. Efter uppköpet av Sagem Denmark och Sagem Manison Finland i juni 2009 har BBS mer än 1 000 medarbetare på kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Oslo i Norge.

Om Teller AS
Teller är en norsk finansiell institution som ägs av Nordito AS. Sedan det grundades som Visa i Norge 1977, har bolaget varit en viktig bidragsgivare i utformningen av den norska marknaden för internationella kort. Idag är Teller den ledande inlösaren av internationella kort i Norge och är i tillägg en viktig leverantör av tjänster i marknaden för kort. Förra året hade Teller en omsättning på 800 miljoner NOK. Teller har 188 anställda och kontor i Oslo och Stockholm.