Pressmeddelande

Strålfors, som är ledande inom informationslogistik i Norden, har sålt sin betaltjänstverksamhet till PBS A/S. Därmed stärker PBS sin position i Norden och breddar sortimentet av de tjänster som erbjuds på den svenska marknaden.

I dag undertecknade PBS ett avtal om att överta Strålfors Payments (d.v.s. den del av koncernens verksamhet som rör betaltjänster) den 30 september 2008. Avtalet medför att cirka 60 anställda går över till PBS.

- Strålfors betalningslösningar har hittills bara erbjudits i Sverige, men kunderna frågar alltmer efter nordiska och europeiska lösningar. PBS har en nordisk strategi och är en kompetent aktör som kan stödja hela Posten-koncernen med betalningslösningar. Vi ser därför helt andra möjligheter för vår betaltjänstenhet att vidareutvecklas inom PBS, säger Per Samuelson som är vd för Strålfors.

PBS etablerar sig därmed som insamlare av kortbetalningar på den svenska marknaden och övertar bland annat även den väletablerade betaltjänsten ”Postens Betalväxel” för säkra betalningar via Internet på den svenska marknaden. PBS övertar även kundavtalen för de företag och banker som hittills har haft ett avtal med Strålfors om hantering av kortbetalningar. Strålfors hanterar totalt 110-120 miljoner transaktioner per år. Samtidigt startar PBS ett strategiskt samarbete med svenske Posten om verksamhetsutveckling inom t.ex. distanshandel, betalningar och logistik.

- Grundtanken i PBS strategi är att skapa tillväxt inom företagets samtliga kärnverksamheter. Vi vill vara en stark internationell samarbetspartner på hela den nordiska marknaden och i det sammanhanget passar Strålfors Payments in bra. Vi får nu tillgång till en betydande betalkortsverksamhet, vilket kommer att stärka vår totala position i Sverige, säger Flemming L. Jensen som är vd för PBS A/S.

PBS finns redan representerat med ett försäljningskontor i Sverige, PBS International AB. Det är förlagt till Stockholm och har primärt hand om inlösen av internationella betalkort och försäljning av betalterminaler.

Mer information lämnas av:
PBS A/S, vd, Flemming L. Jensen
Telefon: + 45 44 89 20 10, e-post: flj@pbs.dk

Strålfors, vd, Per Samuelson
Telefon: 0708-58 54 40, e-post: per.samuelson@stralfors.se

Om PBS
PBS flyttar pengar och information mellan privatpersoner, företag och offentliga institutioner, och varje minut dygnet runt passerar flera miljoner kronor genom våra system. Vi både utvecklar och driver lösningar inom betalnings- och informationssystem, och idag är vi en av de ledande leverantörerna av betalningslösningar. PBS har 850 anställda och har kontor i Danmark, Sverige och Norge. Företaget ägs av en rad danska penninginstitut samt Danmarks Nationalbank. Koncernen har en omsättning på 2,3 miljarder danska kronor och levererar process- och servicetjänster för betalkort i fler än 20 länder.

Om Strålfors
Strålfors, som ägs av Svenska Posten AB, är ett IT-fokuserat B2B-företag med grafisk tradition som erbjuder helhetslösningar inom informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av verksamhetskritisk information. Koncernen har en omsättning på 3,9 miljarder svenska kronor, har produktion i åtta länder och sysselsätter cirka 2 300 anställda.